لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Catch the Ghost (Catch Yoo-Ryung / Yooryungeul Jabara / 유령을 잡아라)

  • سال : 2019
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E16.END-PerSub   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E15-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E14-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E13-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E12-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E11-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E10-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E09-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E08-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E07-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E05-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E04-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E02-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E01-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.the.Ghost.E06-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.the.Ghost.E03-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Catch.the.Ghost.E02 @korepedia   korepediasub
ترجمه شده توسط تیم ترجمه کره پدیا 
Farsi/Persian Catch.the.Ghost(korepedia)   korepediasub
تیم ترجمه کره پدیا  
Farsi/Persian Catch the ghost_E08[@SubDrama]   Rose_nri
تیم ترجمه ساب دراما@SubDrama 
Farsi/Persian Catch the ghost_E07[@SubDrama]   Rose_nri
تیم ترجمه ساب دراما@SubDrama 
Farsi/Persian Catch the ghost_E06[@SubDrama]   Rose_nri
تیم ترجمه ساب دراما 
Farsi/Persian Catch the ghost_E05[@SubDrama]   Rose_nri
به کانال تلگرام ما بپیوندید@SubDrama 
Farsi/Persian Catch the ghost_E04[@SubDrama]   Rose_nri
@SubDrama 
Farsi/Persian Catch the ghost_E03[@SubDrama]   Rose_nri
به کانال تلگرام ما بپیوندید@SubDrama 
Farsi/Persian Catch the ghost_E02[@SubDrama]   Rose_nri
@SubDrama برای دریافت سریع ترین زیرنویس ها به کانال تلگرام ما بپیوندید 
Farsi/Persian Catch the ghost_E01[@SubDrama]   Rose_nri
تیم ترجمه ساب د راما@SubDrama 
Farsi/Persian Catch the ghost_E01[@SubDrama]   Rose_nri
تیم ترجمه ساب د راما@SubDrama 
Farsi/Persian Catch.Yoo.Ryeong.E09-PerSub(@Arirangland)   _Kingphoenix_
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام