لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Dark-S3_E3-Adam and Eva_fa   The__Viper
زیرنویس از علیرضا سجادی و MHS Viper  
Farsi/Persian Dark.Season03.All.Episodes.WEBRip.XviD-AFG   _Frederick_
🔴_Frederick_ تمامی قسمت های سریال دارک 🔴 فـردریــک 🔴  
Farsi/Persian Dark.Season03.All.Episodes.WEBRip.XviD-AFG   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - تمامی قسمت ها ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.Season03.All.Episodes.WEBRip.XviD-AFG   _SinCities_
▓░╠⫸ ویرایش شدۀ تمامی قسمت‌ها ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.Season03.All.Episodes.WEBRip.x264-ION10   _Frederick_
🔴_Frederick_ تمامی قسمت های سریال دارک 🔴 فـردریــک 🔴  
Farsi/Persian Dark.Season03.All.Episodes.WEBRip.x264-ION10   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - تمامی قسمت ها ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.Season03.All.Episodes.WEBRip.x264-ION10   _SinCities_
▓░╠⫸ ویرایش شدۀ تمامی قسمت‌ها ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.Season03.All.Episodes.720p.WEB.HEVC.x265-MeGusta   _Frederick_
🔴_Frederick_ تمامی قسمت های سریال دارک 🔴 فـردریــک 🔴  
Farsi/Persian Dark.Season03.All.Episodes.720p.WEB.HEVC.x265-MeGusta   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - تمامی قسمت ها ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.Season03.All.Episodes.720p.WEB.HEVC.x265-MeGusta   _SinCities_
▓░╠⫸ ویرایش شدۀ تمامی قسمت‌ها ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.Season03.All.Episodes.720p.WEB.HEVC x265-RMTeam   _Frederick_
🔴_Frederick_ تمامی قسمت های سریال دارک 🔴 فـردریــک 🔴  
Farsi/Persian Dark.Season03.All.Episodes.720p.WEB.HEVC x265-RMTeam   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - تمامی قسمت ها ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.Season03.All.Episodes.720p.WEB.HEVC x265-RMTeam   _SinCities_
▓░╠⫸ ویرایش شدۀ تمامی قسمت‌ها ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.Season03.All.Episodes.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   _Frederick_
🔴_Frederick_ تمامی قسمت های سریال دارک 🔴 فـردریــک 🔴  
Farsi/Persian Dark.Season03.All.Episodes.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - تمامی قسمت ها ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.Season03.All.Episodes.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   _SinCities_
▓░╠⫸ ویرایش شدۀ تمامی قسمت‌ها ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.S03E08.WEBRip.XviD-AFG   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E08.WEBRip.XviD-AFG   Arian Drama
⚜️ Drama آرین ⚜️ FoxMovie.Co 
Farsi/Persian Dark.S03E08.WEBRip.XviD-AFG   Ali99
▓░╠⫸ پایان سریال ¦ علی اکبر دوست دار و سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E08.WEBRip.x264-ION10   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E08.WEBRip.x264-ION10   Arian Drama
⚜️ Drama آرین ⚜️ FoxMovie.Co 
Farsi/Persian Dark.S03E08.WEBRip.x264-ION10   Ali99
▓░╠⫸ پایان سریال ¦ علی اکبر دوست دار و سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E08.WEB.H264-RBB   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E08.WEB.H264-RBB   Arian Drama
⚜️ Drama آرین ⚜️ FoxMovie.Co 
Farsi/Persian Dark.S03E08.WEB.H264-RBB   Ali99
▓░╠⫸ پایان سریال ¦ علی اکبر دوست دار و سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E08.GERMAN.DL.1080P.WEB.X264-WAYNE   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E08.GERMAN.DL.1080P.WEB.X264-WAYNE   Arian Drama
⚜️ Drama آرین ⚜️ FoxMovie.Co 
Farsi/Persian Dark.S03E08.GERMAN.DL.1080P.WEB.X264-WAYNE   Ali99
▓░╠⫸ پایان سریال ¦ علی اکبر دوست دار و سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E08.720p.WEB.HEVC.x265-MeGusta   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E08.720p.WEB.HEVC.x265-MeGusta   Arian Drama
⚜️ Drama آرین ⚜️ FoxMovie.Co 
Farsi/Persian Dark.S03E08.720p.WEB.HEVC.x265-MeGusta   Ali99
▓░╠⫸ پایان سریال ¦ علی اکبر دوست دار و سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E08.720p.WEB.HEVC x265-RMTeam   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E08.720p.WEB.HEVC x265-RMTeam   Arian Drama
⚜️ Drama آرین ⚜️ FoxMovie.Co 
Farsi/Persian Dark.S03E08.720p.WEB.HEVC x265-RMTeam   Ali99
▓░╠⫸ پایان سریال ¦ علی اکبر دوست دار و سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E08.720p.WEB.H264-GHOSTS   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E08.720p.WEB.H264-GHOSTS   Arian Drama
⚜️ Drama آرین ⚜️ FoxMovie.Co 
Farsi/Persian Dark.S03E08.720p.WEB.H264-GHOSTS   Ali99
▓░╠⫸ پایان سریال ¦ علی اکبر دوست دار و سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E08.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E08.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   Arian Drama
⚜️ Drama آرین ⚜️ FoxMovie.Co 
Farsi/Persian Dark.S03E08.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   Ali99
▓░╠⫸ پایان سریال ¦ علی اکبر دوست دار و سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E08.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-GHOSTS   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E08.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-GHOSTS   Arian Drama
⚜️ Drama آرین ⚜️ FoxMovie.Co 
Farsi/Persian Dark.S03E08.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-GHOSTS   Ali99
▓░╠⫸ پایان سریال ¦ علی اکبر دوست دار و سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E08.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E08.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Arian Drama
⚜️ Drama آرین ⚜️ FoxMovie.Co 
Farsi/Persian Dark.S03E08.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Ali99
▓░╠⫸ پایان سریال ¦ علی اکبر دوست دار و سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E07.WEBRip.x264-ION10   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E07.WEBRip.x264-ION10   Naser_69
▓░╠⫸ رضا کارگران و ناصر اسماعیلی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E07.WEBRip.x264-ION10   Death Stroke
⚜️ FoxMovie.Co - رضا حضرتی ⚜️  
Farsi/Persian Dark.S03E07.iNTERNAL.720p.WEB.x264-STRiFE   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E07.iNTERNAL.720p.WEB.x264-STRiFE   Naser_69
▓░╠⫸ رضا کارگران و ناصر اسماعیلی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E07.iNTERNAL.720p.WEB.x264-STRiFE   Death Stroke
⚜️ FoxMovie.Co - رضا حضرتی ⚜️  
Farsi/Persian Dark.S03E07.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E07.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   Naser_69
▓░╠⫸ رضا کارگران و ناصر اسماعیلی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E07.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   Death Stroke
⚜️ FoxMovie.Co - رضا حضرتی ⚜️  
Farsi/Persian Dark.S03E07.720p.WEBRip.X264-METCON   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E07.720p.WEBRip.X264-METCON   Naser_69
▓░╠⫸ رضا کارگران و ناصر اسماعیلی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E07.720p.WEBRip.X264-METCON   Death Stroke
⚜️ FoxMovie.Co - رضا حضرتی ⚜️  
Farsi/Persian Dark.S03E07.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E07.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Naser_69
▓░╠⫸ رضا کارگران و ناصر اسماعیلی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E07.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Death Stroke
⚜️ FoxMovie.Co - رضا حضرتی ⚜️  
Farsi/Persian Dark.S03E07.720p.WEB.H264-GHOSTS   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E07.720p.WEB.H264-GHOSTS   Naser_69
▓░╠⫸ رضا کارگران و ناصر اسماعیلی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E07.720p.WEB.H264-GHOSTS   Death Stroke
⚜️ FoxMovie.Co - رضا حضرتی ⚜️  
Farsi/Persian Dark.S03E07.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E07.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   Naser_69
▓░╠⫸ رضا کارگران و ناصر اسماعیلی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E07.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   Death Stroke
⚜️ FoxMovie.Co - رضا حضرتی ⚜️  
Farsi/Persian Dark.S03E07.1080p.WEBRip.X264-METCON   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E07.1080p.WEBRip.X264-METCON   Naser_69
▓░╠⫸ رضا کارگران و ناصر اسماعیلی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E07.1080p.WEBRip.X264-METCON   Death Stroke
⚜️ FoxMovie.Co - رضا حضرتی ⚜️  
Farsi/Persian Dark.S03E07.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E07.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Death Stroke
⚜️ FoxMovie.Co - رضا حضرتی ⚜️  
Farsi/Persian Dark.S03E07.1080p.WEB.H264-GHOSTS   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E07.1080p.WEB.H264-GHOSTS   Naser_69
▓░╠⫸ رضا کارگران و ناصر اسماعیلی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E07.1080p.WEB.H264-GHOSTS   Death Stroke
⚜️ FoxMovie.Co - رضا حضرتی ⚜️  
Farsi/Persian Dark.S03E07.1080p.HEVC.x265-MeGusta   Naser_69
▓░╠⫸ رضا کارگران و ناصر اسماعیلی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E06.WEBRip.x264-ION10d   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E06.WEBRip.x264-ION10d   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E06.WEBRip.x264-ION10d   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E06.iNTERNAL.720p.WEB.x264-STRiFE   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E06.iNTERNAL.720p.WEB.x264-STRiFE   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E06.iNTERNAL.720p.WEB.x264-STRiFE   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E06.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E06.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E06.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E06.720p.WEBRip.X264-METCON   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E06.720p.WEBRip.X264-METCON   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E06.720p.WEBRip.X264-METCON   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E06.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E06.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E06.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E06.720p.WEB.H264-GHOSTS   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E06.720p.WEB.H264-GHOSTS   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E06.720p.WEB.H264-GHOSTS   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E06.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E06.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E06.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E06.1080p.WEBRip.X264-METCON   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E06.1080p.WEBRip.X264-METCON   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E06.1080p.WEBRip.X264-METCON   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E06.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E06.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E06.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E06.1080p.WEB.H264-GHOSTS   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E06.1080p.WEB.H264-GHOSTS   Nastaran.y
⚜️ FoxMovie.Co - نسترن ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E06.1080p.WEB.H264-GHOSTS   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E05.WEBRip.x264-ION10   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E05.WEBRip.x264-ION10   RainyDay
▓░╠⫸ مــانــی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E05.WEBRip.x264-ION10   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E05.iNTERNAL.720p.WEB.x264-STRiFE   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E05.iNTERNAL.720p.WEB.x264-STRiFE   RainyDay
▓░╠⫸ مــانــی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E05.iNTERNAL.720p.WEB.x264-STRiFE   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E05.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E05.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   RainyDay
▓░╠⫸ مــانــی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E05.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E05.720p.WEBRip.X264-METCON   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E05.720p.WEBRip.X264-METCON   RainyDay
▓░╠⫸ مــانــی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E05.720p.WEBRip.X264-METCON   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E05.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E05.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   RainyDay
▓░╠⫸ مــانــی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E05.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E05.720p.WEB.H264-GHOSTS   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E05.720p.WEB.H264-GHOSTS   RainyDay
▓░╠⫸ مــانــی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E05.720p.WEB.H264-GHOSTS   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E05.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E05.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   RainyDay
▓░╠⫸ مــانــی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E05.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E05.1080p.WEBRip.X264-METCON   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E05.1080p.WEBRip.X264-METCON   RainyDay
▓░╠⫸ مــانــی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E05.1080p.WEBRip.X264-METCON   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E05.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E05.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   RainyDay
▓░╠⫸ مــانــی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E05.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E05.1080p.WEB.H264-GHOSTS   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E05.1080p.WEB.H264-GHOSTS   RainyDay
▓░╠⫸ مــانــی ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E05.1080p.WEB.H264-GHOSTS   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E04.WEBRip.x264-ION10   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E04.WEBRip.x264-ION10   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E04.WEBRip.x264-ION10   arman333
▓░╠⫸ آرمان اسدی ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.S03E04.iNTERNAL.720p.WEB.x264-STRiFE   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E04.iNTERNAL.720p.WEB.x264-STRiFE   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E04.iNTERNAL.720p.WEB.x264-STRiFE   arman333
▓░╠⫸ آرمان اسدی ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.S03E04.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E04.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E04.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   arman333
▓░╠⫸ آرمان اسدی ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.S03E04.720p.WEBRip.X264-METCON   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E04.720p.WEBRip.X264-METCON   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E04.720p.WEBRip.X264-METCON   arman333
▓░╠⫸ آرمان اسدی ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.S03E04.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E04.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E04.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   arman333
▓░╠⫸ آرمان اسدی ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.S03E04.720p.WEB.H264-GHOSTS   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E04.720p.WEB.H264-GHOSTS   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E04.720p.WEB.H264-GHOSTS   arman333
▓░╠⫸ آرمان اسدی ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.S03E04.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E04.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E04.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   arman333
▓░╠⫸ آرمان اسدی ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.S03E04.1080p.WEBRip.X264-METCON   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E04.1080p.WEBRip.X264-METCON   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E04.1080p.WEBRip.X264-METCON   arman333
▓░╠⫸ آرمان اسدی ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.S03E04.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E04.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E04.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   arman333
▓░╠⫸ آرمان اسدی ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.S03E04.1080p.WEB.H264-GHOSTS   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E04.1080p.WEB.H264-GHOSTS   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - پابلیتو ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E04.1080p.WEB.H264-GHOSTS   arman333
▓░╠⫸ آرمان اسدی ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.S03E03.WEBRip.x264-ION10   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴  
Farsi/Persian Dark.S03E03.WEBRip.x264-ION10   .Cardinal.
▓░╠⫸ Cardinal آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E03.WEBRip.x264-ION10   Cannibal
⚜️ FoxMovie.Co - علیرضا ابراهیمی ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E03.iNTERNAL.720p.WEB.x264-STRiFE   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴  
Farsi/Persian Dark.S03E03.iNTERNAL.720p.WEB.x264-STRiFE   .Cardinal.
▓░╠⫸ Cardinal آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E03.iNTERNAL.720p.WEB.x264-STRiFE   Cannibal
⚜️ FoxMovie.Co - علیرضا ابراهیمی ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E03.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴  
Farsi/Persian Dark.S03E03.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   .Cardinal.
▓░╠⫸ Cardinal آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E03.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   Cannibal
⚜️ FoxMovie.Co - علیرضا ابراهیمی ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E03.720p.WEBRip.X264-METCON   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴  
Farsi/Persian Dark.S03E03.720p.WEBRip.X264-METCON   .Cardinal.
▓░╠⫸ Cardinal آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E03.720p.WEBRip.X264-METCON   Cannibal
⚜️ FoxMovie.Co - علیرضا ابراهیمی ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E03.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴  
Farsi/Persian Dark.S03E03.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   .Cardinal.
▓░╠⫸ Cardinal آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E03.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Cannibal
⚜️ FoxMovie.Co - علیرضا ابراهیمی ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E03.720p.WEB.H264-GHOSTS   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴  
Farsi/Persian Dark.S03E03.720p.WEB.H264-GHOSTS   .Cardinal.
▓░╠⫸ Cardinal آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E03.720p.WEB.H264-GHOSTS   Cannibal
⚜️ FoxMovie.Co - علیرضا ابراهیمی ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E03.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴  
Farsi/Persian Dark.S03E03.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   .Cardinal.
▓░╠⫸ Cardinal آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E03.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   Cannibal
⚜️ FoxMovie.Co - علیرضا ابراهیمی ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E03.1080p.WEBRip.X264-METCON   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴  
Farsi/Persian Dark.S03E03.1080p.WEBRip.X264-METCON   .Cardinal.
▓░╠⫸ Cardinal آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E03.1080p.WEBRip.X264-METCON   Cannibal
⚜️ FoxMovie.Co - علیرضا ابراهیمی ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E03.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴  
Farsi/Persian Dark.S03E03.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   .Cardinal.
▓░╠⫸ Cardinal آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E03.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Cannibal
⚜️ FoxMovie.Co - علیرضا ابراهیمی ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E03.1080p.WEB.H264-GHOSTS   .Cardinal.
▓░╠⫸ Cardinal آرین ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E03.1080p.WEB.H264-GHOSTS   Cannibal
⚜️ FoxMovie.Co - علیرضا ابراهیمی ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03E02.WEBRip.x264-ION10   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E02.WEBRip.x264-ION10   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E02.WEBRip.x264-ION10   Death Stroke
⚜️ FoxMovie.Co - رضا حضرتی ⚜️  
Farsi/Persian Dark.S03E02.iNTERNAL.720p.WEB.x264-STRiFE   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E02.iNTERNAL.720p.WEB.x264-STRiFE   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E02.iNTERNAL.720p.WEB.x264-STRiFE   Death Stroke
⚜️ FoxMovie.Co - رضا حضرتی ⚜️  
Farsi/Persian Dark.S03E02.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E02.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E02.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   Death Stroke
⚜️ FoxMovie.Co - رضا حضرتی ⚜️  
Farsi/Persian Dark.S03E02.720p.WEBRip.X264-METCON   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E02.720p.WEBRip.X264-METCON   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E02.720p.WEBRip.X264-METCON   Death Stroke
⚜️ FoxMovie.Co - رضا حضرتی ⚜️  
Farsi/Persian Dark.S03E02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Death Stroke
⚜️ FoxMovie.Co - رضا حضرتی ⚜️  
Farsi/Persian Dark.S03E02.720p.WEB.H264-GHOSTS   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E02.720p.WEB.H264-GHOSTS   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E02.720p.WEB.H264-GHOSTS   Death Stroke
⚜️ FoxMovie.Co - رضا حضرتی ⚜️  
Farsi/Persian Dark.S03E02.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E02.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E02.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   Death Stroke
⚜️ FoxMovie.Co - رضا حضرتی ⚜️  
Farsi/Persian Dark.S03E02.1080p.WEBRip.X264-METCON   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E02.1080p.WEBRip.X264-METCON   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E02.1080p.WEBRip.X264-METCON   Death Stroke
⚜️ FoxMovie.Co - رضا حضرتی ⚜️  
Farsi/Persian Dark.S03E02.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E02.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E02.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Death Stroke
⚜️ FoxMovie.Co - رضا حضرتی ⚜️  
Farsi/Persian Dark.S03E02.1080p.WEB.H264-GHOSTS   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E02.1080p.WEB.H264-GHOSTS   carelless_whissper
▓░╠⫸ مریــــم marYam ⣿ FilmoGen.Org ⫷  
Farsi/Persian Dark.S03E02.1080p.WEB.H264-GHOSTS   Death Stroke
⚜️ FoxMovie.Co - رضا حضرتی ⚜️  
Farsi/Persian Dark.S03E01.WEBRip.x264-ION10   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E01.WEBRip.x264-ION10   Arian Drama
⚜️ Drama آرین ⚜️ FoxMovie.Co 
Farsi/Persian Dark.S03E01.WEBRip.x264-ION10   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.S03E01.iNTERNAL.720p.WEB.x264-STRiFE   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E01.iNTERNAL.720p.WEB.x264-STRiFE   Arian Drama
⚜️ Drama آرین ⚜️ FoxMovie.Co 
Farsi/Persian Dark.S03E01.iNTERNAL.720p.WEB.x264-STRiFE   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.S03E01.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E01.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   Arian Drama
⚜️ Drama آرین ⚜️ FoxMovie.Co 
Farsi/Persian Dark.S03E01.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.S03E01.720p.WEBRip.X264-METCON   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E01.720p.WEBRip.X264-METCON   Arian Drama
⚜️ Drama آرین ⚜️ FoxMovie.Co 
Farsi/Persian Dark.S03E01.720p.WEBRip.X264-METCON   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.S03E01.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E01.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Arian Drama
⚜️ Drama آرین ⚜️ FoxMovie.Co 
Farsi/Persian Dark.S03E01.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.S03E01.720p.WEB.H264-GHOSTS   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E01.720p.WEB.H264-GHOSTS   Arian Drama
⚜️ Drama آرین ⚜️ FoxMovie.Co 
Farsi/Persian Dark.S03E01.720p.WEB.H264-GHOSTS   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.S03E01.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E01.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   Arian Drama
⚜️ Drama آرین ⚜️ FoxMovie.Co 
Farsi/Persian Dark.S03E01.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.S03E01.1080p.WEBRip.X264-METCON   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E01.1080p.WEBRip.X264-METCON   Arian Drama
⚜️ Drama آرین ⚜️ FoxMovie.Co 
Farsi/Persian Dark.S03E01.1080p.WEBRip.X264-METCON   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.S03E01.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E01.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Arian Drama
⚜️ Drama آرین ⚜️ FoxMovie.Co 
Farsi/Persian Dark.S03E01.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.S03E01.1080p.WEB.H264-GHOSTS   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴 
Farsi/Persian Dark.S03E01.1080p.WEB.H264-GHOSTS   Arian Drama
⚜️ Drama آرین ⚜️ FoxMovie.Co 
Farsi/Persian Dark.S03E01.1080p.WEB.H264-GHOSTS   _SinCities_
▓░╠⫸ سینا صداقت ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.S03.All.Episodes.WEB.H264-RBB   _Frederick_
🔴_Frederick_ تمامی قسمت های سریال دارک 🔴 فـردریــک 🔴  
Farsi/Persian Dark.S03.All.Episodes.WEB.H264-RBB   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - تمامی قسمت ها ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03.All.Episodes.WEB.H264-RBB   _SinCities_
▓░╠⫸ ویرایش شدۀ تمامی قسمت‌ها ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.S03.All.Episodes.GERMAN.DL.1080P.WEB.X264-WAYNE   _Frederick_
🔴_Frederick_ تمامی قسمت های سریال دارک 🔴 فـردریــک 🔴  
Farsi/Persian Dark.S03.All.Episodes.GERMAN.DL.1080P.WEB.X264-WAYNE   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - تمامی قسمت ها ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03.All.Episodes.GERMAN.DL.1080P.WEB.X264-WAYNE   _SinCities_
▓░╠⫸ ویرایش شدۀ تمامی قسمت‌ها ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.S03.All.Episodes.720p.WEB.H264-GHOSTS   _Frederick_
🔴_Frederick_ تمامی قسمت های سریال دارک 🔴 فـردریــک 🔴  
Farsi/Persian Dark.S03.All.Episodes.720p.WEB.H264-GHOSTS   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - تمامی قسمت ها ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03.All.Episodes.720p.WEB.H264-GHOSTS   _SinCities_
▓░╠⫸ ویرایش شدۀ تمامی قسمت‌ها ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.S03.All.Episodes.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   _Frederick_
🔴_Frederick_ تمامی قسمت های سریال دارک 🔴 فـردریــک 🔴  
Farsi/Persian Dark.S03.All.Episodes.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - تمامی قسمت ها ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03.All.Episodes.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-NTG   _SinCities_
▓░╠⫸ ویرایش شدۀ تمامی قسمت‌ها ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.S03.All.Episodes.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-GHOSTS   _Frederick_
🔴_Frederick_ تمامی قسمت های سریال دارک 🔴 فـردریــک 🔴  
Farsi/Persian Dark.S03.All.Episodes.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-GHOSTS   Pablito
⚜️ FoxMovie.Co - تمامی قسمت ها ⚜️ 
Farsi/Persian Dark.S03.All.Episodes.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-GHOSTS   _SinCities_
▓░╠⫸ ویرایش شدۀ تمامی قسمت‌ها ⣿ FilmoGen.Org ⫷ 
Farsi/Persian Dark.S03E03.1080p.WEB.H264-GHOSTS   _Frederick_
🔴_Frederick_ فـردریــک 🔴