لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Jane the Virgin - First Season

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2014
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian JaneTheVirgin-S01E01-480p-IMDB-DL.Com   yasamin-98
IMDB-DL Team | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E21.HDTV.x264.KILLERS   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهــــرا ◄◄  
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E21.720p.HDTV.x264.KILLERS   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهــــرا ◄◄  
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E20.HDTV.x264.KILLERS   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهــــرا ◄◄  
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E20.720p.HDTV.x264.KILLERS   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهــــرا ◄◄  
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E19.HDTV.x264.KILLERS   yasamin-98
iMovie-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E19.720p.HDTV.x264.KILLERS   yasamin-98
iMovie-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E18.HDTV.x264.KILLERS   yasamin-98
iMovie-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E18.720p.HDTV.x264.KILLERS   yasamin-98
iMovie-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E17.HDTV.x264.KILLERS   yasamin-98
iMovie-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E17.720p.HDTV.x264.KILLERS   yasamin-98
iMovie-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E16.HDTV.x264.KILLERS   yasamin-98
iMovie-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E16.720p.HDTV.x264.KILLERS   yasamin-98
iMovie-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E15.HDTV.x264.KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E15.720p.HDTV.x264.KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E14.HDTV.x264.KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E14.720p.HDTV.x264.KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E13.HDTV.x264.KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E13.720p.HDTV.x264.KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E12.HDTV.x264.KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E12.720p.HDTV.x264.KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com  
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E11.HDTV.x264.KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E11.720p.HDTV.x264.KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E10.HDTV.x264.KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E10.720p.HDTV.x264.KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E09.HDTV.x264.KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E09.720p.HDTV.x264.KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E08.HDTV.x264.KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E08.720p.HDTV.x264.KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E07.HDTV.x264.KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E07.720p.HDTV.x264.KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E06.HDTV.x264.KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E06.720p.HDTV.x264.KILLERS   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E05.HDTV.XviD.FUM   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E05.HDTV.x264.LOL   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E05.480p.HDTV.x264.mSD   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E04.HDTV.XviD.FUM   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E04.HDTV.x264.LOL   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E04.480p.HDTV.x264.mSD   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E03.HDTV.XviD.FUM   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E03.HDTV.x264.LOL   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E03.480p.HDTV.x264.mSD   yasamin-98
IMDB-DL Team | yasamin-98 | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.The.Virgin.S01E02.HDTV.XviD.FUM   yasamin-98
IMDB-DL Team | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.The.Virgin.S01E02.HDTV.XviD.AFG   yasamin-98
IMDB-DL Team | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E02.HDTV.x264.2HD   yasamin-98
IMDB-DL Team | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E02.HDTV.x264.2H.persian.meHRzad   Mehrzad238
ترجمه توسط مهرزاد قاسمی 
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E02.HDTV.x264.2H.persian.meHRzad   Mehrzad238
ترجمه توسط مهرزاد قاسمی 
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E02.720p.HDTV.x264.2HD   yasamin-98
IMDB-DL Team | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.The.Virgin.S01E02.480p.HDTV.x264.mSD   yasamin-98
IMDB-DL Team | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.The.Virgin.S01E01.HDTV.x264.2HD   yasamin-98
IMDB-DL Team | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.The.Virgin.S01E01.HDTV.x264.2HD   yasamin-98
IMDB-DL Team | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E01.HDTV.persian.meHRzad   Mehrzad238
ترجمه توسط مهرزاد قاسمی 
Farsi/Persian Jane.The.Virgin.S01E01.720p.HDTV.x264.2HD   yasamin-98
IMDB-DL Team | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane.The.Virgin.S01E01.720p.HDTV.x264.2HD   yasamin-98
IMDB-DL Team | IMovie-DL.com 
Farsi/Persian Jane The Virgin - 02x22 - Chapter Twenty Two   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهــــرا ◄◄  
Farsi/Persian Jane The Virgin - 01x21 - Chapter Twenty One   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهــــرا ◄◄  
Farsi/Persian Jane The Virgin - 01x20 - Chapter Twenty   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهــــرا ◄◄  
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E22.HDTV.x264.KILLERS   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهــــرا ◄◄  
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E22.720p.HDTV.x264.KILLERS   Zaaraa
►►iMovie-Dl.Co || زهــــرا ◄◄  
Farsi/Persian Jane.the.Virgin.S01E01.HDTV.persian.meHRzad 1   Mehrzad238
ترجمه توسط مهرزاد قاسمی