لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Riverdale-US-S01.All.Episodes.Versions.BluRay.Source   Hamid5251
1397/11/13 | زیرنویس هماهنگ شده با نسخه های بلوری. مترجمین : کسری - سروش و امیر علی 
Farsi/Persian Riverdale-S01E05-1080p_iMovie-DL-Exclusive   zilaii.dehdasht
هماهنگ شده برای بلوری 
Farsi/Persian Riverdale-S01E04-1080p_iMovie-DL-Exclusive   zilaii.dehdasht
هماهنگ شده برای بلوری 
Farsi/Persian Riverdale-S01E03-1080p_iMovie-DL-Exclusive   zilaii.dehdasht
هماهنگ شده برای بلوری 
Farsi/Persian Riverdale-S01E02-1080p_iMovie-DL-Exclusive   zilaii.dehdasht
هماهنگ شده برای بلوری 
Farsi/Persian Riverdale-S01E01-1080p_iMovie-DL-Exclusive   zilaii.dehdasht
هماهنگ شده برای بلوری  
Farsi/Persian Riverdale.US.Season.01.Complete.WEB-DL [Netflix] NEW   Amir_SalehiPoor
☕ هماهنگی دقیق با نسخه های وب دی ال (تمامی نسخه ها) - من هماهنگ و جمع آوری کردم ☕ ☕ Sync To WEB-DL & WEBRip ☕  
Farsi/Persian Riverdale.US.Season.01.Complete.WEB-DL [Netflix]   Amir_SalehiPoor
☕ ALL Episode By : AMiR SPB ☕ Translate By : SuRouSH_AbG + llillusionll ☕ فصل اول به صورت کامل Sync To WEB-DL [NF] & WEBRip 
Farsi/Persian Riverdale.US.Season.01.Complete.All.WEBRip NEW   Amir_SalehiPoor
☕ هماهنگی دقیق با نسخه های وب دی ال (تمامی نسخه ها) - من هماهنگ و جمع آوری کردم ☕ ☕ Sync To WEB-DL & WEBRip ☕  
Farsi/Persian Riverdale.US.Season.01.Complete.All.WEBRip   Amir_SalehiPoor
☕ ALL Episode By : AMiR SPB ☕ Translate By : SuRouSH_AbG + llillusionll ☕ فصل اول به صورت کامل Sync To WEB-DL [NF] & WEBRip 
Farsi/Persian Riverdale.US.Season.01.Complete.ALL.WEB-DL NEW   Amir_SalehiPoor
☕ هماهنگی دقیق با نسخه های وب دی ال (تمامی نسخه ها) - من هماهنگ و جمع آوری کردم ☕ ☕ Sync To WEB-DL & WEBRip ☕  
Farsi/Persian Riverdale.US.Season.01.Complete.ALL.WEB-DL   Amir_SalehiPoor
☕ ALL Episode By : AMiR SPB ☕ Translate By : SuRouSH_AbG + llillusionll ☕ فصل اول به صورت کامل Sync To WEB-DL [NF] & WEBRip 
Farsi/Persian Riverdale.US.Season.01.Complete.ALL.HDTV   Amir_SalehiPoor
☕ ALL Episode By : AMiR SPB ☕ Translate By : SuRouSH_AbG + llillusionll ☕ فصل اول به صورت کامل Sync To ALL HDTV 
Farsi/Persian Riverdale.US.Season.01.Complete.ALL.BluRay   Amir_SalehiPoor
☕ ALL Episode By : AMiR SPB ☕ Translate By : SuRouSH_AbG + llillusionll ☕ فصل اول به صورت کامل Sync To BluRay (برای هر قسمت دو زیرنویس هست هرکدام هماهنگ تر هست رو استفاده کنید) 
Farsi/Persian Riverdale.US.Season.01.Complete.720p.WEBRip NEW   Amir_SalehiPoor
☕ هماهنگی دقیق با نسخه های وب دی ال (تمامی نسخه ها) - من هماهنگ و جمع آوری کردم ☕ ☕ Sync To WEB-DL & WEBRip ☕  
Farsi/Persian Riverdale.US.Season.01.Complete.720p.WEBRip   Amir_SalehiPoor
☕ ALL Episode By : AMiR SPB ☕ Translate By : SuRouSH_AbG + llillusionll ☕ فصل اول به صورت کامل Sync To WEB-DL [NF] & WEBRip 
Farsi/Persian Riverdale.US.Season.01.Complete.720p.WEB-DL [Netflix] NEW   Amir_SalehiPoor
☕ هماهنگی دقیق با نسخه های وب دی ال (تمامی نسخه ها) - من هماهنگ و جمع آوری کردم ☕ ☕ Sync To WEB-DL & WEBRip ☕  
Farsi/Persian Riverdale.US.Season.01.Complete.720p.WEB-DL [Netflix]   Amir_SalehiPoor
☕ ALL Episode By : AMiR SPB ☕ Translate By : SuRouSH_AbG + llillusionll ☕ فصل اول به صورت کامل Sync To WEB-DL [NF] & WEBRip 
Farsi/Persian Riverdale.US.Season.01.Complete.720p.HDTV   Amir_SalehiPoor
☕ ALL Episode By : AMiR SPB ☕ Translate By : SuRouSH_AbG + llillusionll ☕ فصل اول به صورت کامل Sync To ALL HDTV 
Farsi/Persian Riverdale.US.Season.01.Complete.720p.BluRay   Amir_SalehiPoor
☕ ALL Episode By : AMiR SPB ☕ Translate By : SuRouSH_AbG + llillusionll ☕ فصل اول به صورت کامل Sync To BluRay (برای هر قسمت دو زیرنویس هست هرکدام هماهنگ تر هست رو استفاده کنید) 
Farsi/Persian Riverdale.US.Season.01.Complete.1080p.WEBRip NEW   Amir_SalehiPoor
☕ هماهنگی دقیق با نسخه های وب دی ال (تمامی نسخه ها) - من هماهنگ و جمع آوری کردم ☕ ☕ Sync To WEB-DL & WEBRip ☕  
Farsi/Persian Riverdale.US.Season.01.Complete.1080p.WEBRip   Amir_SalehiPoor
☕ ALL Episode By : AMiR SPB ☕ Translate By : SuRouSH_AbG + llillusionll ☕ فصل اول به صورت کامل Sync To WEB-DL [NF] & WEBRip 
Farsi/Persian Riverdale.US.Season.01.Complete.1080p.WEB-DL [Netflix] NEW   Amir_SalehiPoor
☕ هماهنگی دقیق با نسخه های وب دی ال (تمامی نسخه ها) - من هماهنگ و جمع آوری کردم ☕ ☕ Sync To WEB-DL & WEBRip ☕  
Farsi/Persian Riverdale.US.Season.01.Complete.1080p.WEB-DL [Netflix]   Amir_SalehiPoor
☕ ALL Episode By : AMiR SPB ☕ Translate By : SuRouSH_AbG + llillusionll ☕ فصل اول به صورت کامل Sync To WEB-DL [NF] & WEBRip 
Farsi/Persian Riverdale.US.Season.01.Complete.1080p.HDTV   Amir_SalehiPoor
☕ ALL Episode By : AMiR SPB ☕ Translate By : SuRouSH_AbG + llillusionll ☕ فصل اول به صورت کامل Sync To ALL HDTV 
Farsi/Persian Riverdale.US.Season.01.Complete.1080p.BluRay   Amir_SalehiPoor
☕ ALL Episode By : AMiR SPB ☕ Translate By : SuRouSH_AbG + llillusionll ☕ فصل اول به صورت کامل Sync To BluRay (برای هر قسمت دو زیرنویس هست هرکدام هماهنگ تر هست رو استفاده کنید) 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E13.XviD-AFG   SuRouSH_AbG
►► متـرجــم: امیـرعـلی و ســـروش || Season Finale! | TakMovie.Co ◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E13.x264-SVA   SuRouSH_AbG
►► متـرجــم: امیـرعـلی و ســـروش || Season Finale! | TakMovie.Co ◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E13.x264-FLEET   SuRouSH_AbG
►► متـرجــم: امیـرعـلی و ســـروش || Season Finale! | TakMovie.Co ◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E13.HDTV.x264-SVA.Fa   SuRouSH_AbG
►► متـرجــم: امیـرعـلی و ســـروش || Season Finale! | TakMovie.Co ◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E13.720p.HEVC.x265-RMTeam   SuRouSH_AbG
►► متـرجــم: امیـرعـلی و ســـروش || Season Finale! | TakMovie.Co ◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E13.720p.HEVC.x265-MeGusta   SuRouSH_AbG
►► متـرجــم: امیـرعـلی و ســـروش || Season Finale! | TakMovie.Co ◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E13.720p.2CH.x265.HEVC-PSA   SuRouSH_AbG
►► متـرجــم: امیـرعـلی و ســـروش || Season Finale! | TakMovie.Co ◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E13.480p.x264-mS   SuRouSH_AbG
►► متـرجــم: امیـرعـلی و ســـروش || Season Finale! | TakMovie.Co ◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E12.XviD-AFG   SuRouSH_AbG
►► متـرجــم: امیـرعـلی و ســـروش || TakMovie.Co ◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E12.REPACK.x264-SVA   SuRouSH_AbG
►► متـرجــم: امیـرعـلی و ســـروش || TakMovie.Co ◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E12.REPACK.x264-FLEET   SuRouSH_AbG
►► متـرجــم: امیـرعـلی و ســـروش || TakMovie.Co ◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E12.REPACK.SVA.Fa   SuRouSH_AbG
►► متـرجــم: امیـرعـلی و ســـروش || TakMovie.Co ◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E12.720p.REPACK.HEVC.x265-RMTeam   SuRouSH_AbG
►► متـرجــم: امیـرعـلی و ســـروش || TakMovie.Co ◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E12.720p.REPACK.2CH.x265.HEVC-PSA   SuRouSH_AbG
►► متـرجــم: امیـرعـلی و ســـروش || TakMovie.Co ◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E12.720p.HEVC.x265-MeGusta   SuRouSH_AbG
►► متـرجــم: امیـرعـلی و ســـروش || TakMovie.Co ◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E12.480p.REPACK.x264-mS   SuRouSH_AbG
►► متـرجــم: امیـرعـلی و ســـروش || TakMovie.Co ◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E11.XviD-AFG   llillusionll
►► امیرعلی و سروش | TakMovie.Co 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E11.HDTV.x264-SVA   llillusionll
►► امیرعلی و سروش | TakMovie.Co 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E11.720p.HEVC.x265-MeGusta   llillusionll
►► امیرعلی و سروش | TakMovie.Co 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E11.720p.HDTV.x264-SVA   llillusionll
►► امیرعلی و سروش | TakMovie.Co 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E11.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
►► امیرعلی و سروش | TakMovie.Co 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E11.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   llillusionll
►► امیرعلی و سروش | TakMovie.Co 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E11.480p.x264-mSD   llillusionll
►► امیرعلی و سروش | TakMovie.Co 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E10.XviD-AFG   SuRouSH_AbG
►► 🅰🅱🅶_تــرجــمـه از: امیـرعـلی ، ســـروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E10.HDTV.x264-SVA   SuRouSH_AbG
►► 🅰🅱🅶_تــرجــمـه از: امیـرعـلی ، ســـروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E10.HDTV.x264-FLEET   SuRouSH_AbG
►► 🅰🅱🅶_تــرجــمـه از: امیـرعـلی ، ســـروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E10.HDTV.Fa   SuRouSH_AbG
►► 🅰🅱🅶_تــرجــمـه از: امیـرعـلی ، ســـروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E10.720p.HEVC.x265-MeGusta   SuRouSH_AbG
►► 🅰🅱🅶_تــرجــمـه از: امیـرعـلی ، ســـروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E10.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   SuRouSH_AbG
►► 🅰🅱🅶_تــرجــمـه از: امیـرعـلی ، ســـروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E10.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   SuRouSH_AbG
►► 🅰🅱🅶_تــرجــمـه از: امیـرعـلی ، ســـروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E10.480p.x264-mS   SuRouSH_AbG
►► 🅰🅱🅶_تــرجــمـه از: امیـرعـلی ، ســـروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E09.XviD-AFG   llillusionll
►► 🅰🅱🅶_تــرجــمـه از: امیـرعـلی ، ســـروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E09.HDTV.x264-SVA   llillusionll
►► 🅰🅱🅶_تــرجــمـه از: امیـرعـلی ، ســـروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E09.HDTV.x264-FLEET   llillusionll
►► 🅰🅱🅶_تــرجــمـه از: امیـرعـلی ، ســـروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E09.HDTV.Fa   llillusionll
►► 🅰🅱🅶_تــرجــمـه از: امیـرعـلی ، ســـروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E09.720p.HEVC.x265-MeGusta   llillusionll
►► 🅰🅱🅶_تــرجــمـه از: امیـرعـلی ، ســـروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E09.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
►► 🅰🅱🅶_تــرجــمـه از: امیـرعـلی ، ســـروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E09.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   llillusionll
►► 🅰🅱🅶_تــرجــمـه از: امیـرعـلی ، ســـروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E09.480p.x264-mS   llillusionll
►► 🅰🅱🅶_تــرجــمـه از: امیـرعـلی ، ســـروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E08.XviD-AFG   SuRouSH_AbG
►► 🅰🅱🅶_تــرجــمـه از: امیـرعـلی ، ســـروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E08.HDTV.x264-SVA   SuRouSH_AbG
►► 🅰🅱🅶_تــرجــمـه از: امیـرعـلی ، ســـروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E08.HDTV.x264-FLEET   SuRouSH_AbG
►► 🅰🅱🅶_تــرجــمـه از: امیـرعـلی ، ســـروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E08.HDTV.Fa   SuRouSH_AbG
►► 🅰🅱🅶_تــرجــمـه از: امیـرعـلی ، ســـروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E08.720p.HEVC.x265-MeGusta   SuRouSH_AbG
►► 🅰🅱🅶_تــرجــمـه از: امیـرعـلی ، ســـروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E08.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   SuRouSH_AbG
►► 🅰🅱🅶_تــرجــمـه از: امیـرعـلی ، ســـروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E08.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   SuRouSH_AbG
►► 🅰🅱🅶_تــرجــمـه از: امیـرعـلی ، ســـروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E08.480p.x264-mS   SuRouSH_AbG
►► 🅰🅱🅶_تــرجــمـه از: امیـرعـلی ، ســـروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E07.XviD-AFG   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعــلی ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E07.HDTV.x264-SVA   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعــلی ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E07.HDTV.x264-FLEET   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعــلی ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E07.HDTV.Fa   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعــلی ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E07.720p.HEVC.x265-MeGusta   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعــلی ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعــلی ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعــلی ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E07.480p.x264-mS   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعــلی ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E06.XviD-AFG   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: کـسـری ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E06.HDTV.x264-SVA   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: کـسـری ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E06.HDTV.x264-FLEET   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: کـسـری ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E06.HDTV.Fa   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: کـسـری ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E06.720p.HEVC.x265-MeGusta   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: کـسـری ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: کـسـری ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: کـسـری ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E05.XviD-AFG   llillusionll
►► ترجـمه از: امیـرعـلی ، کــســری | illusion , Caseraw ◄◄ WwW.TakMovie.Co ► 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E05.HDTV.x264-SVA   llillusionll
►► ترجـمه از: امیـرعـلی ، کــســری | illusion , Caseraw ◄◄ WwW.TakMovie.Co ► 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E05.720p.HEVC.x265-MeGusta   llillusionll
►► ترجـمه از: امیـرعـلی ، کــســری | illusion , Caseraw ◄◄ WwW.TakMovie.Co ► 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E05.720p.HDTV.x264-SVA   llillusionll
►► ترجـمه از: امیـرعـلی ، کــســری | illusion , Caseraw ◄◄ WwW.TakMovie.Co ► 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
►► ترجـمه از: امیـرعـلی ، کــســری | illusion , Caseraw ◄◄ WwW.TakMovie.Co ► 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   llillusionll
►► ترجـمه از: امیـرعـلی ، کــســری | illusion , Caseraw ◄◄ WwW.TakMovie.Co ► 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E04.PROPER.XviD-AFG   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E04.PROPER.HDTV.x264-KILLERS   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E04.PROPER.HDTV.Fa   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E04.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E04.PROPER.720p.HDTV.x264-FLEET   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E04.PROPER.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E04.PROPER.480p.x264-mSD   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E04.HDTV.x264-FLEET   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E03.WEB-DL.All.Versions   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E03.PROPER.XviD-AFG   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E03.PROPER.HDTV.x264-KILLERS   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E03.PROPER.HDTV.Fa   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E03.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E03.PROPER.720p.HDTV.x264-FLEET   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E03.PROPER.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E03.PROPER.480p.x264-mSD   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E03.HDTV.x264-FLEET   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E02.WEB-DL.All.Versions   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E02.PROPER.XviD-AFG   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E02.PROPER.HDTV.x264-KILLERS   mml.moh
►♣ WwW.Show-Time.iNFO ♣◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E02.PROPER.HDTV.x264-KILLERS   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E02.PROPER.HDTV.Fa   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E02.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS   mml.moh
►♣ WwW.Show-Time.iNFO ♣◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E02.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E02.PROPER.720p.HDTV.x264-FLEET   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E02.PROPER.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E02.PROPER.480p.x264-mSD   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E02.HDTV.x264-FLEET   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   mml.moh
►♣ WwW.Show-Time.iNFO ♣◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: امیـرعلــی ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E01.WEB-DL.All.Versions   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: کـسـری ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E01.PROPER.XviD-AFG   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: کـسـری ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E01.PROPER.HDTV.x264-KILLERS   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: کـسـری ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E01.PROPER.HDTV.Fa   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: کـسـری ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E01.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: کـسـری ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E01.PROPER.720p.HDTV.x264-FLEET   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: کـسـری ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E01.PROPER.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: کـسـری ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E01.PROPER.480p.x264-mSD   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: کـسـری ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E01.HDTV.x264-FLEET   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: کـسـری ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   SuRouSH_AbG
►► تــرجــمـه از: کـسـری ، ســــروش | WwW.TakMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01.BluRay   Mohammad1313
هماهنگ شده با نسخه بلوری من فقط هماهنگ کردم 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01.All.Episodes.XviD-AFG.Fa   SuRouSH_AbG
►► « زیـرنویـس کامـل فصـل اول ریـوردیـل » || All Releases: WEB-DL & HDTV || امیـرعـلی، ســروش، کـسـری ◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01.All.Episodes.Versions.BluRay.X265   Hamid5251
1397/11/13 | زیرنویس هماهنگ شده با نسخه های بلوری. مترجمین : کسری - سروش و امیر علی 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01.All.Episodes.HDTV.x264-SVA.Fa   SuRouSH_AbG
►► « زیـرنویـس کامـل فصـل اول ریـوردیـل » || All Releases: WEB-DL & HDTV || امیـرعـلی، ســروش، کـسـری ◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01.All.Episodes.All.Releases.WEB-DL.HDTV.Fa   SuRouSH_AbG
►► « زیـرنویـس کامـل فصـل اول ریـوردیـل » || All Releases: WEB-DL & HDTV || امیـرعـلی، ســروش، کـسـری ◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01.All.Episodes.720p.WEB-DL.HEVC.x265-PSA   SuRouSH_AbG
►► « زیـرنویـس کامـل فصـل اول ریـوردیـل » || All Releases: WEB-DL & HDTV || امیـرعـلی، ســروش، کـسـری ◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01.All.Episodes.720p.WEB-DL.HEVC.x265-MeGusta   SuRouSH_AbG
►► « زیـرنویـس کامـل فصـل اول ریـوردیـل » || All Releases: WEB-DL & HDTV || امیـرعـلی، ســروش، کـسـری ◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01.All.Episodes.720p.HEVC.x265-MeGusta   SuRouSH_AbG
►► « زیـرنویـس کامـل فصـل اول ریـوردیـل » || All Releases: WEB-DL & HDTV || امیـرعـلی، ســروش، کـسـری ◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01.All.Episodes.720p.2CH.x265.HEVC-PSA   SuRouSH_AbG
►► « زیـرنویـس کامـل فصـل اول ریـوردیـل » || All Releases: WEB-DL & HDTV || امیـرعـلی، ســروش، کـسـری ◄  
Farsi/Persian Riverdale.US.S01.720p.BluRay.X264-REWARD   Hamid5251
1397/11/13 | زیرنویس هماهنگ شده با نسخه های بلوری. مترجمین : کسری - سروش و امیر علی 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01.720p.BluRay.DD5.1.x264-TayTO   Hamid5251
1397/11/13 | زیرنویس هماهنگ شده با نسخه های بلوری. مترجمین : کسری - سروش و امیر علی 
Farsi/Persian Riverdale.US.S01.1080p.BluRay.x264-SHORTBREHD   Hamid5251
1397/11/13 | زیرنویس هماهنگ شده با نسخه های بلوری. مترجمین : کسری - سروش و امیر علی 
Farsi/Persian Riverdale.S01E02.WEB-DL.x264-RARBG   mml.moh
►♣ WwW.Show-Time.iNFO ♣◄  
Farsi/Persian Riverdale.S01E02.WEB-DL.x264.HI.C.Chapter Two: A Touch of Evil   mml.moh
►♣ WwW.Show-Time.iNFO ♣◄  
Farsi/Persian Riverdale.S01E02.WEB-DL.x264.C.Chapter Two: A Touch of Evil   mml.moh
►♣ WwW.Show-Time.iNFO ♣◄  
Farsi/Persian Riverdale.S01E02.Chapter.Two.A.Touch.of.Evil.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA   mml.moh
►♣ WwW.Show-Time.iNFO ♣◄  
Farsi/Persian Riverdale.S01E02.720p.WEB-DL.x264.HI.C.Chapter Two: A Touch of Evil   mml.moh
►♣ WwW.Show-Time.iNFO ♣◄  
Farsi/Persian Riverdale.S01E02.720p.WEB-DL.x264.C.Chapter Two: A Touch of Evil   mml.moh
►♣ WwW.Show-Time.iNFO ♣◄  
Farsi/Persian Riverdale.S01E02.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-NOGRP   mml.moh
►♣ WwW.Show-Time.iNFO ♣◄  
Farsi/Persian riverdale.s01e01.proper.720p.x265.fa   behnam_dooghi
◄◄مترجمن : سجاد مروی،علیرضا نورزاده و $mm7،►► 
Farsi/Persian riverdale.s01e01.proper.720.fa   behnam_dooghi
◄◄مترجمن : سجاد مروی،علیرضا نورزاده و $mm7،►► 
Farsi/Persian riverdale.s01e01.proper.480.fa   behnam_dooghi
◄◄مترجمن : سجاد مروی،علیرضا نورزاده و $mm7،►► 
Farsi/Persian riverdale.s01e01.proper.1080.fa   behnam_dooghi
◄◄مترجمن : سجاد مروی،علیرضا نورزاده و $mm7،►► 
Farsi/Persian Riverdale.S01E01.HDTV.x264-FLEET   Sajad_Bing
►► سجاد ، $mm7 ، مترجمین : علیرضا نورزاده ◄◄ 
Farsi/Persian riverdale.s01e01.HDTV.720.fa   behnam_dooghi
◄◄مترجمن : سجاد مروی،علیرضا نورزاده و $mm7،►► 
Farsi/Persian riverdale.s01e01.HDTV.480.fa   behnam_dooghi
◄◄مترجمن : سجاد مروی،علیرضا نورزاده و $mm7،►► 
Farsi/Persian Riverdale.S01E01.HDTV   Sajad_Bing
►► سجاد ، $mm7 ، مترجمین : علیرضا نورزاده ◄◄ 
Farsi/Persian riverdale.s01e01.720p.x265.fa   behnam_dooghi
◄◄مترجمن : سجاد مروی،علیرضا نورزاده و $mm7،►► 
Farsi/Persian Riverdale.S01E01.720p.HDTV.x264-AVS   Sajad_Bing
►► سجاد ، $mm7 ، مترجمین : علیرضا نورزاده ◄◄ 
Farsi/Persian Riverdale.S01E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Sajad_Bing
►► سجاد ، $mm7 ، مترجمین : علیرضا نورزاده ◄◄ 
Farsi/Persian Riverdale.S01E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Sajad_Bing
►► سجاد ، $mm7 ، مترجمین : علیرضا نورزاده ◄◄ 
Farsi/Persian riverdale.s01e01.720.fa   behnam_dooghi
◄◄مترجمن : سجاد مروی،علیرضا نورزاده و $mm7،►► 
Farsi/Persian Riverdale.S01E01.480p.HDTV.x264-mSD   Sajad_Bing
►► سجاد ، $mm7 ، مترجمین : علیرضا نورزاده ◄◄ 
Farsi/Persian riverdale.s01e01.480.x264.fa   behnam_dooghi
◄◄مترجمن : سجاد مروی،علیرضا نورزاده و $mm7،►► 
Farsi/Persian riverdale.s01e01.1080.fa   behnam_dooghi
◄◄مترجمن : سجاد مروی،علیرضا نورزاده و $mm7،►► 
Farsi/Persian Riverdale US S01E02 PROPER 720p HEVC x265-MeGusta   mml.moh
►♣ WwW.Show-Time.iNFO ♣◄  
Farsi/Persian Riverdale US S01E02 PROPER 480p x264-mSD   mml.moh
►♣ WwW.Show-Time.iNFO ♣◄  
Farsi/Persian Riverdale S01EP02 WEB-DL   mml.moh
►♣ WwW.Show-Time.iNFO ♣◄  
Farsi/Persian Riverdale S01EP02 HDTV   mml.moh
►♣ WwW.Show-Time.iNFO ♣◄  
Farsi/Persian Riverdale S01E02 A Touch of Evil HDTV   mml.moh
►♣ WwW.Show-Time.iNFO ♣◄  
Farsi/Persian Riverdale.S01E02.HDTV.x264-FLEET   mml.moh
►♣ WwW.Show-Time.iNFO ♣◄  
Farsi/Persian Riverdale.S01E02.REPACK.HDTV.x264-FLEET.Chapter Two: A Touch of Evil   mml.moh
►♣ WwW.Show-Time.iNFO ♣◄