لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian The.Last.Exorcist.2020.HDRip.XviD.AC3-EVO   hadi_mahdi_alizade
ترجمه شیدا جلالی . هادی علیزاده فخرآباد . مهدی علیزاده فخرآباد تیم ترجمه ققنوس WWW.COMIC-STRIP.IR @SUBFORU 
Farsi/Persian The.Last.Exorcist.2020.all.WEB-DL.GalaxyRG phoenix sub   hadi_mahdi_alizade
ترجمه شیدا جلالی . هادی علیزاده فخرآباد . مهدی علیزاده فخرآباد تیم ترجمه ققنوس WWW.COMIC-STRIP.IR @SUBFORU 
Farsi/Persian The.Last.Exorcist.2020.all.WEB-DL.GalaxyRG 01:19:32   hadi_mahdi_alizade
ترجمه شیدا جلالی . هادی علیزاده فخرآباد . مهدی علیزاده فخرآباد تیم ترجمه ققنوس WWW.COMIC-STRIP.IR @SUBFORU 
Farsi/Persian The.Last.Exorcist.2020.720p.WEB-DL.GalaxyRG   hadi_mahdi_alizade
ترجمه شیدا جلالی . هادی علیزاده فخرآباد . مهدی علیزاده فخرآباد تیم ترجمه ققنوس WWW.COMIC-STRIP.IR @SUBFORU 
Farsi/Persian The.Last.Exorcist.2020.480p.WEB-DL.GalaxyRG   hadi_mahdi_alizade
ترجمه شیدا جلالی . هادی علیزاده فخرآباد . مهدی علیزاده فخرآباد تیم ترجمه ققنوس WWW.COMIC-STRIP.IR @SUBFORU 
Farsi/Persian The.Last.Exorcist.2020.1080p.WEB-DL.GalaxyRG   hadi_mahdi_alizade
ترجمه شیدا جلالی . هادی علیزاده فخرآباد . مهدی علیزاده فخرآباد تیم ترجمه ققنوس WWW.COMIC-STRIP.IR @SUBFORU