لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

VIP (Beuiaipi / 브이아이피)

  • سال : 2019
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian vip_E03[@SubDrama].srt   Rose_nri
به کانال تلگرام ما بپیوندید@SubDrama 
Farsi/Persian vip_E02[@SubDrama].srt   Rose_nri
به کانال تلگرام ما بپیوندید@SubDrama 
Farsi/Persian vip_E01[@SubDrama].srt   Rose_nri
به کانال تلگرام ما بپیوندید@SubDrama 
Farsi/Persian VIP.E12[sunflowermag.site] 🌻   Aurora_1995
برای اطلاع از زمان قرار گرفتن زیرنویس در کانال ما عضو شوید @sunflowermag  
Farsi/Persian VIP.E11[sunflowermag.site] 🌻   Aurora_1995
برای اطلاع از زمان قرار گرفتن زیرنویس در کانال ما عضو شوید @sunflowermag  
Farsi/Persian VIP.E10[sunflowermag.site] 🌻   Aurora_1995
برای اطلاع از زمان قرار گرفتن زیرنویس در کانال ما عضو شوید @sunflowermag  
Farsi/Persian VIP.E09[sunflowermag.site] 🌻   Aurora_1995
برای اطلاع از زمان قرار گرفتن زیرنویس در کانال ما عضو شوید @sunflowermag  
Farsi/Persian VIP.E08[sunflowermag.site] 🌻   Aurora_1995
برای اطلاع از زمان قرار گرفتن زیرنویس در کانال ما عضو شوید @sunflowermag  
Farsi/Persian VIP.E07[sunflowermag.site] 🌻   Aurora_1995
برای اطلاع از زمان قرار گرفتن زیرنویس در کانال ما عضو شوید @sunflowermag 
Farsi/Persian VIP.E06[sunflowermag.site] 🌻   Aurora_1995
برای اطلاع از زمان قرار گرفتن زیرنویس در کانال ما عضو شوید @sunflowermag 
Farsi/Persian VIP.E05[sunflowermag.site] 🌻   Aurora_1995
برای اطلاع از زمان قرار گرفتن زیرنویس در کانال ما عضو شوید @sunflowermag  
Farsi/Persian VIP.E04[sunflowermag.site] 🌻   Aurora_1995
برای اطلاع از زمان قرار گرفتن زیرنویس در کانال ما عضو شوید @sunflowermag 
Farsi/Persian VIP.E03[sunflowermag.site] 🌻   Aurora_1995
برای اطلاع از زمان قرار گرفتن زیرنویس در کانال ما عضو شوید @sunflowermag 
Farsi/Persian VIP.E02[sunflowermag.site] 🌻   Aurora_1995
برای اطلاع از زمان قرار گرفتن زیرنویس در کانال ما عضو شوید @sunflowermag 
Farsi/Persian VIP.E01[sunflowermag.site] 🌻   Aurora_1995
برای اطلاع از زمان قرار گرفتن زیرنویس در کانال ما عضو شوید @sunflowermag 
Farsi/Persian VIP Special E00 [@YashSub]   Yashsub
YashSub ترجمه شده توسط برای دانلود هرچه سریعتر زیرنویس به کانال تلگرامی ما بپیوندید : @YashSub